Klaar voor CLIL

het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland

€ 42,20 
€ 42,20 

5-7 werkdagen

Samenvatting

'How many rivers flow into the North Sea?' 'Dessinez ce qui se passe avec votre ballon pendant l'expérience.' Neen, we bevinden ons niet in een Engelse of Franse school, en ook niet in een les Engels of Frans. Dit zijn uitspraken die je dagelijks kan horen in een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Nederland. Wetenschappen in het Frans gedoceerd krijgen, het lijkt wel een flashback naar de negentiende eeuw. Maar dat is het zeker niet: CLIL (Content and Language Integrated Learning) is dé belangrijkste onderwijsvernieuwing van de laatste jaren. CLIL houdt in dat een deel van de leerstof in een vreemde taal wordt aangeboden.
Meer en meer vooruitdenkende scholen adopteren CLIL met welbewuste doelstellingen die verder reiken dan enkel de doelen van het vak of de vreemde taal. Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland laat zien welke principes hieraan ten grondslag liggen, hoe het komt dat leerlingen hierdoor betere resultaten behalen en hoe je als leraar je didactische praktijk hierop afstemt. Lesopbouw, denkprocessen, bepalen van doelen, scaffolding, feedback en evaluatie, multimodale input, actief leren ... de auteurs gaan op al deze topics dieper in. Klaar voor CLIL is een must voor elke leerkracht die zich de principes van CLIL wil eigen maken.