Kinderen leren initiatieven nemen in communicatie

Toegang tot communicatie, taal en geletterdheid voor kinderen met meervoudige beperkingen

€ 79,00 
€ 79,00 

2 werkdagen

Samenvatting

KLIN© is een programma ontwikkeld voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) van 3 tot 12 jaar en hun ouders, behandelaars en leerkrachten. Het KLINc-programma biedt een aangepaste speel- en leeromgeving die voor elk kind passend kan worden ingevuld. Centraal staat de toepassing van communicatie ondersteunende systemen, zoals aangepaste of vereenvoudigde gebaren, pictogrammen, verwijzers en spraakcomputers. KLINc is geen vastomlijnde methode, maar een werkwijze die bestaande onderwijs- en behandelingsprogramma’s communicatief toegankelijk maakt. Uitgangspunt is het bevorderen van het ontwikkelings- en leerperspectief van het kind.
De daartoe benodigde aanpassingen en communicatieondersteuning betreffen zowel het kind met CMB als de directe omgeving, inclusief het taalaanbod. KLINc is als interventie- en ondersteuningsprogramma uitgewerkt door Stichting Milo. De basis-ingrediënten van waaruit Milo de pijlers en werkwijze voor KLINc heeft ontwikkeld, zijn ontleend aan de gepubliceerde resultaten van een tweetal Europese onderzoeksprojecten, uitgevoerd door Radboud Universiteit Nijmegen, Koninklijke Kentalis in Sint-Michielsgestel, Stichting Radar in Maastricht, het Koninklijke Instituut voor Doven en Spraakgestoorden (KIDS) in Hasselt en het Koninklijke Orthopedagogisch Centrum (KOCA) in Antwerpen tussen 2004 en 2009. Dit handboek is bedoeld als verantwoording, gids of handleiding voor kennis- en praktijkwerkers bij het opzetten en uitvoeren van interventie- en ondersteuningstrajecten voor peuters, kleuters en schoolgaande kinderen met CMB en hun ouders. Er zijn verschillende praktijkgidsen en prentenboeken die handvatten bieden voor uitwerking in de praktijk. Hans van Balkom is psycholinguïst en bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen aan het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen en is werkzaam bij Koninklijke Kentalis en de door hemzelf opgerichte Stichting Milo. Hij bedacht en initieerde KLIN©. Met medewerking van taalkundige Judith Stoep en gedragswetenschappers Margje van der Schuit en Stijn Deckers.

HANS VAN BALKOM is psycholinguïst en bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen aan het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen en is werkzaam bij Koninklijke Kentalis en de door hemzelf opgerichte Stichting Milo. Hij bedacht en initieerde KLIN©.

JUDITH STOEP is onderwijskundige en projectmanager bij het Expertisecentrum Nederlands. Zij was projectleider bij de ontwikkeling van KLIN© en doceert aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde.

MARGJE VAN DER SCHUIT is gedragswetenschapper, behandelcoördinator en werkzaam bij Stichting Milo. Zij promoveerde op de effectstudie van KLIN©.

STIJN DECKERS is gedragswetenschapper en manager kwaliteit van zorg en behandeling bij Stichting Milo en universitair docent pedagogische wetenschappen aan Radboud Universiteit Nijmegen.