Kijk eens naar mijn famillie!

Interactief voorlezen met pictogrammen

€ 32,30 
€ 32,30 

2 werkdagen

Samenvatting

Kijk eens naar mijn familie! Milo en Lana zijn broer en zus. Wie is hun papa? Ontmoet ook de mama, oma en opa van Milo en Lana … Help jij Milo en Lana bij het zoeken naar een familiefoto waar iedereen op staat? Dit prentenboek is bedoeld om interactief en ondersteund voor te lezen. Dat betekent dat het kind op geheel eigen manier een actieve rol krijgt bij het voorlezen. Bij interactief voorlezen gaan ouder en kind vooraf aan het verhaal aan de slag met gezamenlijke activiteiten die aansluiten bij de interesses, mogelijkheden, ervaring- en belevingswereld van het kind. De activiteiten sluiten aan bij de inhoud van het prentenboek.
Op die manier zal het voorlezen het kind helpen om begrippen en betekenis vanuit een gedeelde beleving en vertelling te koppelen aan de eerder ervaren situaties. De prentenboeken Milo & Lana zijn ontwikkeld in opdracht van Stichting Milo. De prentenboeken helpen bij het stimuleren van de taalontwikkeling van peuters en kleuters. Bijgevoegde instructies en pictogrammen maken het voorlezen en vertellen van verhalen uit het prentenboek ook geschikt voor kinderen met een belemmerde toegang tot taalverwerving. Stichting Milo heeft ondersteunende materialen bij de Milo & Lana prentenboeken laten ontwikkelen, zoals handpoppen, aanwijsborden, pictogrammensets en gebaren-dvd’s. Bij dit prentenboek hoort een animatie (web gebaseerd) om met name begrippen te kunnen verduidelijken die beweging, afstand en grootte weergeven (denk bijvoorbeeld aan begrippen als veel, weinig, ver en kortbij, zetten, pakken, geven, nemen, open en dicht).

Recensies

Deze boekenserie is aantrekkelijk. De verhalen uit alle boeken passen in de belevingswereld van jonge kinderen.
Vakblad Vroeg