Kiezen is winnen

een kompas voor keuzes in de zorg

€ 31,90 
€ 31,90 

2 werkdagen

Samenvatting

YVONNE DENIER is filosoof en ethicus. Als stafmedewerker ethische thema's bij Zorgnet-Icuro is ze mee verantwoordelijk voor de ethische visie-ontwikkeling in de Vlaamse zorgorganisaties. Ze is docent aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven, gespecialiseerd in gezondheidszorgethiek en rechtvaardigheidsfilosofie.

LIEVE DHAENE is historicus en adviseur communicatie en beleidsondersteuning bij Zorgnet-Icuro. De geschiedenis van de gezondheidszorg in België is haar domein, waar ze ook over schreef. Als adviseur heeft ze expertise in communicatie door en voor  zorgvoorzieningen.

PETER DEGADT is jurist en filosoof. Hij is gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, voorzitter van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en lid van de Strategische Adviesraad Gezondheid, Welzijn en Gezin. Hij zetelt in tal van andere besturen en adviesorganen, die mee het beleid bepalen in de gezondheidszorg van Vlaanderen en België.