Keel-, neus- en oorheelkunde voor de basisarts

Zakboek met interactieve modules

€ 73,30 
€ 73,30 

2 werkdagen

Samenvatting

Deze uitgave bundelt alles wat een basisarts moet weten over keel-, neus- en oorheelkunde.

Het zakboek biedt een compact en systematisch overzicht van de diagnostiek en behandeling van de belangrijkste aandoeningen van neus, keel, oor, hals en hoofd.

De duidelijk gestructureerde tekst is verrijkt met heldere foto’s en tekeningen in een formaat dat handig raadpleegbaar is op de werkvloer, zowel in papieren als elektronische vorm.

De digitale modules bevatten duidelijke leerdoelen, video’s, geluidsfragmenten, bronnenlijsten, extra illustraties en casus-gestuurde oefeningen in een complete interactieve leeromgeving.

Hiermee kan je op je eigen tempo oefenen en word je optimaal ondersteund bij de omzetting van theorie in praktijk.

Hoewel deze uitgave bestemd is voor artsen, biedt ze waarde voor alle paramedische beroepsgroepen, zowel tijdens de studies als op de werkvloer.