Kan een bloemkool denken

lessen in filosofie

€ 27,80 
€ 27,80 

2 werkdagen

Samenvatting

In Kan een bloemkool denken legt docent filosofie en auteur Jan de Bas op heldere en structurele wijze uit hoe je aan de slag kan met filosoferen met kinderen (FMK). De Bas doet dit aan de hand van vijf hoofdthema's uit de filosofie: zijn, denken, doen, taal en mens. Aan deze thema's koppelt hij onderwerpen zoals: geluk, liefde, onzichtbaarheid, identiteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Voor elke leeftijdsgroep geeft hij suggesties hoe deze thema's in de lessen te behandelen. De Bas licht diverse beeldvormers toe in theorie en in hun praktische toepassing, zoals: het vier-tafel-experiment, denkwandelen, de filosofische meditatie en wasknijperwoorden. Ook het filosofische gesprek krijgt uitvoerig aandacht in dit boek.
De auteur gaat eveneens in op het inrichten van een 'wijsgerige leeromgeving', zoals een debathoek en een aforismenmuur.

Een belangrijk principe van dit boek is dat elk kind de kans moet krijgen om te filosoferen. Daarom begint bijna elke les met een individuele opdracht of een persoonlijke vraag. Een groep kan immers pas als filosofische onderzoeksgroep fungeren als iedereen participeert.

Kan een bloemkool denken biedt uitgewerkte opties voor implementatie van FMK op school: als onderdeel van andere vakken, als projecten of als apart vak. In dit boek staan concrete en onmiddellijk bruikbare opdrachtbladen voor leerlingen en instructiebladen voor docenten. Kan een bloemkool denken is een boek voor de praktijk met nuttige theorietips.


Jan de Bas is docent filosofie en creatief denken op de pabo van Hogeschool Inholland Dordrecht. Hij is oprichter van het cursusbureau Filosofiegroep Rotterdam.