Juridisch Nederlands

€ 20,90 
€ 20,90 

2 werkdagen

Samenvatting

Een goede taalvaardigheid is een essentiële competentie van een jurist. Het recht is immers bij uitstek een talig beroep: de taal is het belangrijkste werkinstrument waarvan de jurist zich bedient. Dat de aandacht voor juridische taalvaardigheid nodig blijft, blijkt uit de aanhoudende klachten van rechtzoekenden over het te moeilijke taalgebruik van juristen. Dat een toegankelijke en correcte rechtstaal wel mogelijk is, bewijzen rechters en advocaten die aandacht hebben voor hun taalgebruik. Het is daarbij even veel een kwestie van willen als van kunnen. Aan dat kunnen hopen de auteurs alvast met dit boek bij te dragen.
Het bevat de belangrijkste struikelblokken voor juristen op taalkundig en communicatief vlak en tips om tot een efficiëntere en toegankelijkere communicatie te komen, zowel tussen juristen onderling als tussen juristen en rechtzoekenden. Dit boek vormt het eerste deel van een reeks van drie, waarvan de volgende delen zullen handelen over schrijven in de juridische praktijk en rechts-wetenschappelijk schrijven.