Intraveneuze katheters

Praktijkgids voor een kwaliteitsvolle en multiprofessionele aanpak

€ 57,20 
€ 57,20 

2 werkdagen

Samenvatting

Elke zorgverlener in het ziekenhuis, en steeds vaker ook in de thuiszorg en woonzorgcentra, komt herhaaldelijk in contact met patiënten met een intraveneuze katheter. Een gedegen kennis van deze katheters is dan ook een must, om de patiënten een veilige en kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden en om bij te dragen tot het multiprofessionele overleg. Want verschillende gezondheidszorgbeoefenaars, zoals verpleegkundigen, artsen en apothekers, streven vandaag samen, vanuit het concept 'vaatacces', naar een geïntegreerde zorg voor patiënten met een intraveneuze katheter. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is onmisbaar voor elke zorgverlener, in opleiding, startend, ervaren of expert in vaatacces.
Het bundelt op een begrijpbare en overzichtelijke wijze alle kennis die nodig is om de beste zorg te bieden aan patiënten met een intraveneuze katheter. Het eerste deel belicht de concepten 'interprofessioneel team' en 'katheterkeuze'. In het tweede deel volgt een uitgebreide beschrijving van de verschillende katheters, van assessment van de patiënt tot het verwijderen van de katheter. Daarbij wordt telkens aandacht besteed aan de repercussies voor de patiënt. Het derde deel bespreekt de verschillende complicaties en problemen die voorkomen in de praktijk. Speciale aandachtspunten voor pediatrische patiënten worden duidelijk aangegeven.