Inspirerend begeleiden

De intern begeleider als aanjager van onderwijskwaliteit

€ 29,95 
€ 29,95 

2 werkdagen

Samenvatting

Uit de praktijk blijkt dat (intern) begeleiders zoeken naar hoe ze hun werkzaamheden kunnen invullen en op welke manier ze van meerwaarde kunnen zijn voor het onderwijs.

Dit boek gaat in op de taken en de verantwoordelijkheden van de intern begeleider en op posities die een intern begeleider kan innemen binnen het schoolteam. Van belang zijn de visie op zorg, de plek van de intern begeleider in de school, wie jij bent als intern begeleider, de intern begeleider als nieuwsgierige onderzoeker, als begeleider en als aanjager van teamleren.

De auteurs dagen je uit om je eigen visie als uitgangspunt te nemen voor de praktische invulling van jouw rol als intern begeleider binnen de school waar je werkt.

Ze geven veel voorbeelden uit de praktijk, waaraan je je eigen praktijksituatie kunt spiegelen.

Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

- Hoe zet je als intern begeleider de kwaliteit van het onderwijs op de kaart?

- Welke begeleiding past bij jou en je collega’s?

- Waar vind je, in het belang van het kind, de leerkracht en de school, invalshoeken die minder voor de hand liggen?

- Hoe help je iemand verder in zijn ontwikkeling en hoe benut je de diversiteit van het team?

- Hoe inspireer je je team om te streven naar constante verbetering?

Dit boek laat je anders denken, anders kijken naar wat je misschien vanzelfsprekend vond en geeft je antwoorden. Het biedt stof tot nadenken en laat je onderzoeken wat jij belangrijk vindt samen met je team.

Gebruik dit boek met veel plezier en neem de ruimte om een Inspirerend Begeleider te zijn.

 

OVER DE AUTEURS

Mieke Staal heeft op diverse scholen lesgegeven als Montessori-leerkracht. Zij heeft gewerkt als intern begeleider en orthopedagoog en heeft ruime ervaring als (beeld)coach. Op de Marnix Academie werkt zij als coördinator van de master Passend Meesterschap, de opleiding voor expert leergedrag en inclusie. Daarnaast is zij op het Marnix Onderwijscentrum docent en coördinator in de opleidingen tot Intern Begeleider. Verder is Mieke docent Nederlands bij Yuverta.

Marieke Tjallema werkte in een organisatie voor peuterwerk, kinderopvang en voorschoolse educatie en als opvoedondersteuner. Als psycholoog heeft ze in cluster 4-onderwijs leerkrachten, leerlingen en ouders begeleid en ontwikkelde ze leermiddelen en trainingen bij een schoolbegeleidingsdienst. Vandaag is ze academic director (in duo) van de master Passend Meesterschap op de Marnix Academie en docent in de master Leren en Innoveren en de post-HBO voor Gedragsspecialist.

Bert van Velthooven heeft ervaring in het voortgezet speciaal onderwijs, op cluster 4-scholen en in onderwijs aan voortijdig schoolverlaters. Hij heeft er gewerkt als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider. De laatste zeventien jaar is hij docent en onderzoeker bij onder andere de post HBO Intern Begeleider en masteropleidingen. Hij is academic director (in duo) van de master Passend Meesterschap en lid van het lectoraat Leren en Innoveren op de Marnix Academie

Recensies

Als begeleider sprak mij de basishouding van nieuwsgierig zijn en je eigen handelingsverlegenheid of onwetendheid omzetten in vragen, erg aan. De inhoud van het boek moedigt je aan om je rol van intern begeleider uitdagend te maken. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar manieren om anderen in beweging te krijgen, zoals het stellen van vragen die collega’s aan het denken zetten. Onderwijs maak je samen. En als intern begeleider kun je anderen ondersteunen, enthousiasmeren en inspireren.
Deze recensie is in september 2023 verschenen in Beter Begeleiden, een uitgave van de LBBO (http://www.lbbo.nl).