Inspirerend begeleiden

De intern begeleider als aanjager van onderwijskwaliteit

€ 29,95 
€ 29,95 

2 werkdagen

Samenvatting

Uit de praktijk blijkt dat (intern) begeleiders zoeken naar hoe ze hun werkzaamheden kunnen invullen en op welke manier ze van meerwaarde kunnen zijn voor het onderwijs. Dit boek gaat in op de taken en de verantwoordelijkheden van de intern begeleider en op posities die een intern begeleider kan innemen binnen het schoolteam. Van belang zijn de visie op zorg, de plek van de intern begeleider in de school, wie jij bent als intern begeleider, de intern begeleider als nieuwsgierige onderzoeker, als begeleider en als aanjager van teamleren. De auteurs dagen je uit om je eigen visie als uitgangspunt te nemen voor de praktische invulling van jouw rol als intern begeleider binnen de school waar je werkt.
Ze geven veel voorbeelden uit de praktijk, waaraan je je eigen praktijksituatie kunt spiegelen. Onder meer de volgende vragen komen aan bod: - Hoe zet je als intern begeleider de kwaliteit van het onderwijs op de kaart? - Welke begeleiding past bij jou en je collega’s? - Waar vind je, in het belang van het kind, de leerkracht en de school, invalshoeken die minder voor de hand liggen? - Hoe help je iemand verder in zijn ontwikkeling en hoe benut je de diversiteit van het team? - Hoe inspireer je je team om te streven naar constante verbetering? Dit boek laat je anders denken, anders kijken naar wat je misschien vanzelfsprekend vond en geeft je antwoorden. Het biedt stof tot nadenken en laat je onderzoeken wat jij belangrijk vindt samen met je team. Gebruik dit boek met veel plezier en neem de ruimte om een Inspirerend Begeleider te zijn.

Workshop Inspirerend Begeleiden - Meld je aan en ontvang het boek!

Ga met de auteurs van Inspirerend Begeleiden in gesprek over hoe jij op jouw school als IB-er de onderwijskwaliteit kunt aanjagen!

Vrijdag 17 februari 2023 -15:45-17:45 - Marnix Academie, Newton House, Newtonlaan 201, Utrecht

NB: Na afloop van de workshop ontvang je het boek Inspirerend Begeleiden ter waarde van € 29,95.


Mieke Staal heeft op diverse scholen lesgegeven als Montessori-leerkracht. Zij heeft gewerkt als intern begeleider en orthopedagoog en heeft ruime ervaring als (beeld)coach. Op de Marnix Academie werkt zij als coördinator van de master Passend Meesterschap, de opleiding voor expert leergedrag en inclusie. Daarnaast is zij op het Marnix Onderwijscentrum docent en coördinator in de opleidingen tot Intern Begeleider. Verder is Mieke docent Nederlands bij Yuverta.

Marieke Tjallema werkte in een organisatie voor peuterwerk, kinderopvang en voorschoolse educatie en als opvoedondersteuner. Als psycholoog heeft ze in cluster 4-onderwijs leerkrachten, leerlingen en ouders begeleid en ontwikkelde ze leermiddelen en trainingen bij een schoolbegeleidingsdienst. Vandaag is ze academic director (in duo) van de master Passend Meesterschap op de Marnix Academie en docent in de master Leren en Innoveren en de post-HBO voor Gedragsspecialist.

Bert van Velthooven heeft ervaring in het voortgezet speciaal onderwijs, op cluster 4-scholen en in onderwijs aan voortijdig schoolverlaters. Hij heeft er gewerkt als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider. De laatste zeventien jaar is hij docent en onderzoeker bij onder andere de post HBO Intern Begeleider en masteropleidingen. Hij is academic director (in duo) van de master Passend Meesterschap en lid van het lectoraat Leren en Innoveren op de Marnix Academie