Inspireren en bewegen

aan de slag met ondersteunende rollen in de lessen LO

€ 30,55 
€ 30,55 

2 werkdagen

Samenvatting

Leerlingen geven aan dat ze meer inzicht in een beweging of spelvorm verwerven als ze anderen mogen observeren en de kans krijgen om elkaar feedback te geven, te coachen, aan te sturen, of te evalueren. Wanneer leerlingen elkaar coachen of feedback geven, of wanneer ze de rol van scheidsrechter of choreograaf opnemen, leren ze ook leiding nemen, constructief communiceren, en ze leren zich steeds beter inleven in de andere. Door het inzetten van ondersteunende rollen kunnen de lessen Lichamelijke Opvoeding dan ook een niet te onderschatten bijdrage leveren aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Het belang hiervan kan niet onderschat worden.
Leerlingen die sociaal competent zijn, voelen zich niet alleen beter in hun vel, ze leren ook beter, en hebben op latere leeftijd betere kansen op de arbeidsmarkt. Dit boek nodigt elke lerarenopleider, vakgroep, leraar of student Lichamelijke Opvoeding uit om aan de slag te gaan met die ondersteunende rollen: elke rol waarin een leerling één of meerdere medeleerlingen ondersteunt, versterkt of inspireert bij of tijdens het bewegen. Vandaar ook de titel van dit boek: Inspireren én bewegen. Inspireren én bewegen biedt een uitgewerkt concept dat toelaat om de ondersteunende rollen stapsgewijs en doelgericht te ontwikkelen. Het concept reikt tegelijk handvatten aan om de moeilijkheidsgraad van de ondersteunende rol te variëren zodat elke leerling, onafhankelijk van zijn/haar beginsituatie, in staat is om een ondersteunende rol te vervullen. In het boek worden niet alleen concrete aanbevelingen gedaan over hoe je ondersteunende rollen kan ontwikkelen en opbouwen, maar ook over hoe je leerlingen die de ondersteunende rollen uitvoeren kan begeleiden en evalueren. Het boek bevat tal van voorbeelden die geïnspireerd zijn op authentieke experimenten met leerlingen en leraren uit BSO-, TSO- en ASO-richtingen, zowel uit de eerste, tweede als derde graad.