Hoofd en buik in balans

Eerste hulp voor professionals bij mentale problemen rond de zwangerschap

€ 24,40 
€ 24,40 

2 werkdagen

Samenvatting

Mentale problemen in de periode rond de zwangerschap is een alomtegenwoordig en onderkend verschijnsel met negatieve gevolgen voor de moeder, de baby en de vader of de partner. Binnen de reguliere zorgverlening wordt vaak nog te weinig aandacht aan deze problematiek besteed. Hoofd en buik in balans is een praktische handleiding voor professionals die op zoek zijn naar tools om perinatale mentale problemen te (h)erkennen, te bevragen en te begeleiden. Het doel van deze gids is niet om een psychotherapeutisch proces vorm te geven, maar wel om zorgverleners te ondersteunen die werken met individuen, koppels en gezinnen in de perinatale periode.
We doen dat door praktische handvatten aan te reiken voor de eerste opvang en begeleiding, steeds gebaseerd op oplossingsgerichte psychotherapeutische denkkaders en technieken.