Handelingsgerichte diagnostiek in de Jeugdzorg en de JGGZ

Samen van vraag naar plan

€ 39,00 
€ 39,00 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

“Wat heeft dít kind met déze ouders, in déze school en in déze context nu nodig om déze gewenste situatie te bereiken?”. Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) biedt een gestructureerd kader waarmee je samen met cliënten antwoord geeft op deze vraag. Met HGD kies je voor een wetenschappelijk gefundeerde en praktische aanpak waarin je doelgericht samenwerkt met kinderen, hun (professionele) opvoeders en anderen uit het netwerk. De zes uitgangspunten en vijf fasen van HGD geven professionals in de jeugdzorg en JGGZ houvast bij het analyseren van de situatie rondom het kind, het zoeken naar passende oplossingen en bij het maken van een concreet plan van aanpak. Dit boek is de volledig herziene editie van het oranje boek HGD in de Jeugdzorg (2012).
Het vertaalt actuele inzichten, recente ontwikkelingen, dat wat werkt en succesvolle praktijkervaringen in concrete handvatten en illustreert deze met praktijkvoorbeelden. Dit boek is een bron van kennis en inspiratie, te benutten in de samenwerking met collega’s en cliënten en als kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering.