Handboek taalbeleid basisonderwijs

€ 46,75 
€ 46,75 

2 werkdagen

Samenvatting

Hoe werk je aan taalbeleid in de basisschool? Het is een vraag die veel leerkrachten en directies zich stellen. In dit boek wordt alle belangrijke informatie over taalbeleid op de basisschool bij mekaar gebracht. Hoe kan je de taalontwikkeling van kleuters en leerlingen van het lager onderwijs stimuleren? Hoe omgaan met taal in leergebieden als wiskunde, wereldoriëntatie en muzische vorming? Hoe taalvaardigheid evalueren? Hoe schrijf je een taalbeleidsplan? En hoe werk je met een team dat taalbeleid uit?

In dit boek worden deze vragen beantwoord, en geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit de school- en klaspraktijk. De voorbeelden komen zowel uit het kleuteronderwijs als uit het lager onderwijs.
Dit boek is daarom een absolute aanrader voor kleuterleidsters, leerkrachten en directies, studenten en docenten van de lerarenopleiding en schoolbegeleiders.

KRIS VAN DEN BRANDEN is professor taalkunde aan de KU Leuven. Hij is verbonden aan het Centrum voor Taal en Onderwijs. Hij geeft al jaren nascholingen aan leerkrachten van het basisonderwijs over taalvaardigheidsonderwijs en taalbeleid. 

www.taalbeleid.org