Handboek systeemziekten

€ 47,70 
€ 47,70 

2 werkdagen

Samenvatting

Systeemziekten zijn aandoeningen die meer dan één orgaan aantasten. Ze overschrijden dus per definitie ook het specifieke interesseveld van de orgaanspecialist. Dit boek is geschreven door een vertegenwoordiger van een zeldzaam wordend species, de algemeen internist, en is bestemd voor algemeen internisten, huisartsen, de verschillende orgaanspecialisten, studenten of artsen in opleiding, en verpleegkundigen met interesse in systeemziekten.
Ook patiënten kunnen er een houvast in vinden, tegenover de lawine van oncontroleerbare berichten over deze aandoeningen op het internet, waartoe zij vaak in eerste instantie hun toevlucht nemen. Orgaanspecialisten zullen de beschrijving van het ziektebeeld in hun domein vermoedelijk wat vulgariserend vinden, maar daar staat dan weer tegenover dat zij misschien minder vertrouwd zijn met de andere manifestaties van deze aandoeningen, en die vinden ze in dit boek dan ook meteen terug. De breed geïnteresseerde arts zal met dit boek in de hand gemakkelijk een aantal diagnosen kunnen aftoetsen; ook de routine geworden behandelingen vindt hij erin terug. Hooggespecialiseerde therapieën worden eveneens vermeld, zonder in detail te treden. Systeemziekten zijn top of the bill in de inwendige geneeskunde, omdat ze vaak heel wat detectivewerk van de arts vereisen. Dit boek verenigt alle actuele wetenschappelijke kennis over deze ziektebeelden en presenteert ze op een toegankelijke manier. De auteur hoopt dat dit basiswerk een blijvend instrument kan zijn voor iedereen die zich om patiënten met systeemziekten bekommert. Deze vierde, geüpdatete editie is geactualiseerd tot november 2022.