Handboek Jeugdhulpverlening

€ 59,30 
€ 59,30 

2 werkdagen

Samenvatting

In een context van toenemende intersectorale en interdisciplinaire samenwerking signaleren de auteurs bij diverse beroepsgroepen (o.a. orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders en contextbegeleiders, artsen, sociaal verpleegkundigen, onderwijskundigen, leerkrachten) de behoefte aan een boek dat op een snelle en bevattelijke manier informatie biedt over de verschillende problemen die bij kinderen en jongeren voorkomen en dat inzicht geeft in de pedagogische vragen die deze problemen met zich meebrengen voor ouders, leerkrachten en beroepsopvoeders. Het boek omvat bijdragen over kinderen en jongeren met gedragsproblemen, leerstoornissen, visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperkingen, chronische ziektes of autismespectrumstoornissen.
Ook jeugdige delinquenten en minderjarige slachtoffers van mishandeling en verwaarlozing komen aan bod. Dit handboek is een rijke informatiebron voor iedereen die beroepshalve met pedagogische vragen en problemen geconfronteerd wordt, en een standaardwerk voor universitaire opleidingen en hogescholen in Vlaanderen en Nederland.

Recensies

Dit geheel herziene handboek beoogt aan jeugdzorgprofessionals (zoals hulpverleners en leerkrachten) in Vlaanderen en Nederland over de groepen kinderen en jongeren met problemen vanuit een orthopedagogisch referentiekader te informeren. Het boek kenmerkt zich door toegankelijke wetenschappelijke taal en structuur, en bevat literatuurlijsten en een uitstekend zaakregister. Vervanging noodzakelijk.

NBD Biblion