Groepsdynamisch begeleiden

een praktijkgerichte benadering

€ 27,30 
€ 27,30 

2 werkdagen

Samenvatting

Groepsdynamisch begeleiden geeft hulpverleners tools om aan de slag te gaan bij het begeleiden van een groep cliënten. Het verschaft inzicht in de gevolgen van een positieve of negatieve sfeer in een groep. Ook krijg je tips om de verbondenheid tussen groepsleden onderling en tussen jou en de groep te verhogen. Daarnaast wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk geïllustreerd hoe je door middel van de organisatie van je werking je groep gemakkelijker kan begeleiden. Ook staan we stil bij het effect van een teamwerking op je begeleiding en op welke manier je deze kan optimaliseren.
De tips en tools sluiten aan bij verschillende doelgroepen en vormen een rijke inspiratiebron voor ieder die werkzaam is in het brede veld van de sociale sector. Groepsdynamisch begeleiden breekt een lans met andere boeken rond groepsdynamica omdat het vertrekt vanuit praktijkervaringen en evidence based onderzoek.

Docentexemplaar

Aan docenten in het hoger onderwijs stellen wij gratis beoordelingsexemplaren beschikbaar. 
Deze kunt je aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Meer informatie en voorwaarden:

Docentexemplaar ›