omgaan met slechthorendheid Gehoord worden

€ 35,45 
€ 35,45 

2 werkdagen

Samenvatting

Wat betekent slecht horen in het dagelijks leven van mensen met gehoorproblemen? Wat betekent het voor hun omgeving? Wat gaat slechthorenden goed af en waar lopen ze tegen aan? Hoe leert een slechthorende baby praten? Is het voor een slechthorende puber leuk om naar een discotheek te gaan? Waarom komt een sollicitatiebrief van een slechthorende nog te vaak op de ‘Neen-stapel’ en hoe wordt er gezorgd voor slechthorende ouderen? Dit boek is bedoeld om iedereen die te maken heeft met slechthorendheid te informeren over de invloed van gehoorverlies op de ‘gewone’ dingen waarmee een mens te maken krijgt in het leven.
Gewone dingen, die voor elk mens toch heel bijzonder en belangrijk zijn: leren praten, naar school gaan, vrienden maken, sporten, werken enzovoort. In dit boek komt zowel de theorie als de praktijk aan bod. Slechthorenden leggen in dit boek uit wat het betekent om een gehoorverlies te hebben. Ze vertellen waar ze goed in zijn en waar ze moeite mee hebben. Ouders van slechthorende kinderen beschrijven hoe zij hun ouderschap beleven, hoe zij bepaalde zaken hebben aangepakt en wat hun kind hen meegeeft in het leven. Naast theoretische informatie en ervaringsverhalen geeft de auteur veel praktische tips, voor zowel slechthorenden zelf als voor mensen uit hun omgeving. Het boek is daarom bruikbaar voor eenieder die te maken heeft met gehoorproblemen en een absolute aanrader voor iedereen die omgaat met een slechthorende, van jong tot oud.

ANNEMIEK DEIJ is psycholoog en logopedist en werkt sinds 1995 met slechthorende kinderen en met kinderen die spraak-taalproblemen hebben. Ze was acht jaar werkzaam in het speciale onderwijs en enige tijd bij een audiologisch centrum. Sinds 2007 is zij als behandelcoördinator verbonden aan behandelgroepen voor jonge kinderen. Momenteel werkt ze bij een behandelcentrum van Koninklijke Kentalis.