Gedragsproblemen in scholen

het denken en handelen van leraren intuitie, theorie en reflectie

€ 41,15 
€ 41,15 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

Dit boek gaat over gedragsproblemen in scholen. De onderwijsleersituatie staat centraal, vooral het denken en handelen van leraren. Het gaat om hun visie, houding, overtuigingen en gevoelens ten opzichte van gedragsproblemen en hun strategieën. Wat doen ze om gedragsproblemen te voorkomen, te beperken of op te lossen? Het boek integreert eigen onderzoek naar praktijkkennis van leraren met wetenschappelijke literatuur.
Het boek is ook belangrijk voor interne begeleiders, zorgcoordinatoren, ambulante begeleiders, remedial teachers en andere deskundigen in en rond school, zoals (ortho)pedagogen, schoolpsychologen, jeugd- artsen, kinderpsychiaters en schoolmaatschappelijk werkers. Tevens biedt het achtergrondinformatie aan ouders.

Kees Van der Wolf en Tania Van Beukering zijn als adviseurs, onderzoekers, opleiders en trainers werkzaam bij Van der Wolf & Van Beukering, onderwijsadviseurs (www.deonderwijsadviseurs.nl).

Recensies

Het boek Gedragsproblemen in scholen is nog steeds actueel, maar let ook op de ondertitel: het denken en handelen van leraren. De auteurs geven hiermee aan waar de kern zit van gedragsproblemen in de school. Die kern zit in hoe de leraar denkt over probleemgedrag, hoe hij verantwoordelijkheid neemt voor het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag in zijn klas. En ook in de mate waarin hij erin slaagt met zijn leraargedrag af te stemmen op de behoeften van individuele leerlingen en de klas.
LBBO, recensent Eric van Meersbergen