Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier

Een denk- en handelingskader voor de praktijk

€ 49,60 
€ 49,60 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

Hoe ga je bewust en empathisch om met de emoties en het gedrag van iemand met een ontwikkelingsstoornis of emotionele kwetsbaarheid? Als professional in de zorg is het verklaren van de innerlijke en interactionele problemen onmisbaar voor de planning van een adequate ondersteuning en behandeling. Maar ook als ouder is kennis van de belevingswereld van het kind essentieel om zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Door naar zowel het verstandelijke, sociale als emotionele niveau van functioneren te kijken, ontstaat er ruimte voor begrip. Wanneer er meer bewustzijn ontstaat over draagkracht en basis- behoeften, is een snellere afstemming in de (professionele) relatie mogelijk. Vanzelfsprekende aandacht ervoor werkt preventief en zal op termijn tot minder ernstige problemen leiden.
Het mooie is: dat kun je gewoon leren! In dit boek reikt Jolanda Vonk een praktijkgericht denk- en handelingskader aan voor zowel de dagelijkse opvoeding als de hulpverlening. De basis hiervan wordt gevormd vanuit actuele wetenschappelijke inzichten en jarenlange klinische praktijkervaring. Theorie en achtergronden worden telkens afgewisseld met verhalen uit de praktijk. Dit boek is een herziening en verbreding van de eerste editie uit 2009.

Recensies

In het (tweede) praktijkgedeelte komen onder meer de fases van de emotionele ontwikkeling en verstoringsfactoren ervan, de diagnostiek, ondersteuning en behandeling en de seksuele emotionele ontwikkeling aan bod. De praktische toepassing van dit gedegen en goed gedocumenteerde boek dient in een professioneel begeleidingskader te gebeuren. Bevat onder meer kaders, figuren en samenvattingen, een lijst van literatuur en websites en twee downloadbare bijlagen.

G. Brandorff in NBD Biblion

Als je als professional antwoord wilt op de vraag hoe je bewust en empathisch omgaat met de emoties en het gedrag van iemand met een ontwikkelingsstoornis of emotionele kwetsbaarheid, dan is het zinvol om het boek te lezen. Want door meer en beter bewustzijn van iemands draagkracht en basisbehoeften, kun je sneller afstemmen in de (professionele) relatie.
Klik, vakblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg

Om maar met de deur in huis te vallen: Dit boek zit zo vol praktische tips dat ik het voorlopig naast mijn computer leg om het er steeds bij te kunnen pakken als ik even vastloop in de begeleiding of behandeling van mijn jongeren. Jolanda Vonk heeft met het boek Emotionele Ontwikkeling een erg belangrijke bijdrage geleverd aan de praktijk. Dit boek biedt een ware schatkamer aan tips. Daarnaast is het bijzonder prettig dat de zesde en zevende fase van emotionele ontwikkeling beschreven worden, er een hoofdstuk over de seksuele ontwikkeling is toegevoegd en dat Vragenlijst Emotionele Ontwikkeling beschikbaar wordt gesteld. Dat maakt dat dit boek een aanvulling is voor iedere psycholoog en pedagoog.
LVB Onderzoek & Praktijk, recensent Andries Schilperoord