Economie, een inleiding

€ 67,00 
€ 67,00 

2 werkdagen

Samenvatting

Sinds Economie. Een inleiding voor het eerst verscheen in 1977 heeft de economie veel veranderingen doorgemaakt. Technologie veranderde ons leven en nieuwe bedrijven zoals Microsoft, Apple, Amazon of Alphabet zijn nu elk meer dan 1 biljoen dollar waard op de beurs. We zagen een sterke toename van het internationaal economisch verkeer en China kende een spectaculaire economische groei. De economie onderging sinds de eerste editie ook een aantal grote schokken. De financiële crisis van 2008, de crisis in de Eurozone of de Covid pandemie zijn daar maar een paar recente voorbeelden van. Ook de milieuverontreiniging en de bewustwording errond nam sinds de eerste editie toe.

Deze economische evoluties brengen interessante vragen met zich mee.

Welke gevolgen heeft het ontstaan van superstar-bedrijven voor de concurrentie op de markt? Hoe evalueren we de toegenomen globalisering? Waarom was de groei van China zo sterk, terwijl andere landen ter plekke bleven trappelen? Welke mechanismen lagen aan de basis van de grote schokken die de wereldeconomie onderging? Hoe kan de overheid de milieuproblematiek aanpakken?

Dit handboek biedt geen definitieve antwoorden op deze vragen, maar wel een helder theoretisch kader om economische vraagstukken te begrijpen en te analyseren. Bovendien bieden we via het digitale platform oefeningen, aanvullingen en verdiepingen aan. Het boek is geschikt voor studenten, docenten, specialisten en leken die de basisprincipes van economie als wetenschap willen begrijpen.