De diagnostische cyclus in de praktijk

casuïstiek, achtergronden, beschouwingen en context

€ 52,00 
€ 52,00 

2 werkdagen

Samenvatting

De Diagnostische Cyclus in de praktijk presenteert onder meer een variëteit aan casus die de diagnostische besluitvorming kunnen verhelderen. De vele concrete voorbeelden lichten zowel het algemene diagnostische proces als de individuele toepassingen toe. De casus steunen op de uitgangspunten die beschreven zijn in het gewaardeerde en meermaals herdrukte basisboek De Diagnostische Cyclus. Een praktijkleer.

De praktijkleer van de diagnostische cyclus is breed toepasbaar gebleken in verschillende werkterreinen en werkt ook ondersteunend bij een geprotocolleerde manier van werken.
Zo is het inmiddels gangbaar om een onderscheid te maken tussen verschillende soorten diagnoses, zoals een onderkennende of een verklarende diagnose, gekoppeld aan passende onderzoekshypothesen en toetsingscriteria. Eveneens ingeburgerd is het samenbrengen van diagnostische informatie in een integratief beeld en het verantwoorden van gemaakte keuzes door verwijzing naar actuele wetenschappelijke kennis.

In dit 'casuïstiekboek' gaan de auteurs in op de afzonderlijke stappen in de diagnostiek en op de vragen die daarbij rijzen. Ze geven een aantal volledige voorbeeldverslagen, zoals die in de klinische praktijk van diverse werkvelden voorkomen. De casus zijn voorzien van kanttekeningen en aandachtspunten die een didactisch doel dienen: reflectie op genomen beslissingen en de kwaliteit
van rapportages.

Naast de presentatie van casus gaan de auteurs in op vragen die vaak vanuit opleiding en/of praktijk gesteld worden. Zij besteden verder aandacht aan ontwikkelingen binnen de literatuur en de mogelijke consequenties daarvan voor een zorgvuldige toepassing van de diagnostische cyclus in de praktijk. Ter afronding positioneren zij de diagnostische cyclus ten opzichte van zowel in Nederland als Vlaanderen uitgewerkte theoretische modellen en richtlijnen van de beroepsverenigingen. De vele casus en beschouwingen maken van Diagnostische Cyclus in de praktijk een onmisbare toetssteen voor de praktijk

E.E.J. DE BRUYN is psycholoog en emeritus hoogleraar psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Orthopedagogiek en Ontwikkelingspsychologie).

A.J.J.M. RUIJSSENAARS  is orthopedagoog en hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Recensies

Erg waardevolle aanvulling op 'De Diagnostische Cyclus' door de praktijkvoorbeelden en de veelgestelde vragen. Het boek is voor mijn practicum erg bruikbaar, er komt veel aan bod wat we nu zelf aanbieden, maar het is fijn het goed op papier te hebben staan voor studenten.
Marike Deutz, docent