Denken over Sociaal Werk

Samenleving, rechtvaardigheid & praktijk

€ 54,00 
€ 54,00 

2 werkdagen

Samenvatting

Denken over sociaal werk is een boek over sociaal werk op de brug tussen mens en samenleving. Het biedt een theoretisch kompas voor iedereen die interesse heeft in de complexe vraagstukken waarmee het sociaal werk wordt geconfronteerd.

Sociaal werk streeft sociale verandering en sociale rechtvaardigheid na. Dat doet het vanuit theoretische inzichten. Theorie heeft
een impact op ideeën, verbreedt denk- en handelingskaders en verschaft nieuwe inzichten over complexe maatschappelijke
vraagstukken. De verschillende hoofdstukken in dit boek tonen aan dat theorie niet taai of saai hoeft te zijn, maar boeiend en
toepasbaar is.
Theorie doet nadenken om te doen.

Denken over sociaal werk behandelt tal van kaders die de sociaalwerkpraktijk in haar rijke verschijningsvormen inspireren en ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat naar grensverleggende denkers die hun stempel drukken op het hedendaagse debat over de opdracht en positie van sociaal werk. Het boek biedt houvast aan sociaal werk dat vanuit een rechtvaardigheidsdiscours actief is op het relationele niveau tussen werker en cliënt, dat met stedelijke complexiteit wordt geconfronteerd, dat democratische praktijken ontwikkelt, en dat op het collectieve niveau van beleid en samenleving verandering verwezenlijkt.

Denken over sociaal werk werd geschreven als academisch handboek voor masterstudenten en docenten sociaal werk, en als theoretisch naslagwerk voor iedereen met een brede interesse in het academische sociaal werk. Het boek is breed toegankelijk en gaat de dialoog aan met de huidige en toekomstige generatie sociaal werkers over wat sociaal werk kan zijn en doen.

We wensen je veel leesplezier. Verwerk dit boek op je eigen tempo. Lees het vanaf de eerste letter tot de laatste zin of selecteer een aantal auteurs die je prikkelen. Kijk onbevangen naar nieuwe en oudere inzichten en ontdek hoe ze je denken over de opdracht en positie van sociaal werk beïnvloeden.