Danstherapie

Verkenningen van het werkveld

€ 37,80 
€ 37,80 

2 werkdagen

Samenvatting

Wat is danstherapie? Hoe helpen danstherapeuten cliënten hun leven weer vorm te geven? Hoe gebruiken zij dans, of elementen uit dans? Wat kenmerkt een danstherapeutische relatie? En hoe onderscheidt danstherapie zich van andere lichaamsgerichte therapeutische benaderingen? Dit boek is het eerste Nederlandstalige overzicht van zowel de theoretische grondslagen als de methodische werkwijzen van danstherapie. De auteurs geven op professionele en persoonlijke wijze inzicht in het vak en beschrijven vanuit de praktijk diverse toepassingen van danstherapie in Nederland en Vlaanderen. Binnen de danstherapie sluit je als therapeut aan bij de fysieke en mentale mogelijkheden van de cliënt, en ontwikkel je samen een bewegingsrelatie.
Danstherapeutisch werken brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. De auteurs maken duidelijk hoe danstherapie een bijdrage levert aan de verbetering van de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Dit boek geeft een schat aan informatie voor cliënten, studenten, docenten, therapeuten en andere hulpverleners. Tevens een aanrader voor iedereen geïnteresseerd in beweging, dans en geestelijke gezondheid, en voor iedereen die beter wil begrijpen hoe en waarom lichamelijke beleving van wezenlijke betekenis is voor ons bestaan.

Rosemarie Samaritter PhD is al meer dan dertig jaar werkzaam als danstherapeute in de ambulante GGZ. Zij is als onderzoeker verbonden aan de opleiding Master of Arts Therapies aan Codarts in Rotterdam. Zij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de eerste opleiding voor danstherapie en was tevens de eerste voorzitter van de beroepsgroep danstherapie, thans de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT). Zij doceert nationaal en internationaal over theorie en methoden binnen de danstherapie en is betrokken bij onderzoek naar werkmechanismen en effecten van danstherapeutische interventies.

Ina van Keulen MaDMT heeft als docent/onderzoeker vaktherapie/ dans- bewegingstherapie meer dan dertig jaar danstherapeuten opgeleid aan Hogeschool Zuyd. Zij heeft de HBO opleiding vaktherapie dans (danstherapie) in belangrijke mate mee gevormd. Binnen het bredere gebied van vaktherapeutische beroepsopleidingen heeft zij de specifieke danstherapeutische methodiek beschreven. Als docent en onderzoeker was zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het landelijke opleidingsprofiel danstherapie.

Nicki Wentholt BDa, Bed heeft als hoofd van de Master of Arts Therapies van Codarts Rotterdam een ruime ervaring met het inrichten van het danstherapie curriculum en de begeleiding van internationale studenten binnen de Nederlandse opleidingscontext. Door haar ruime ervaring als danser, choreograaf en met bewegingsanalyse staat zij garant voor de inbreng van dans in de opleiding. Als bestuurslid en (mede) oprichter van Codarts’ Arts for Health is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve samenwerkingsprojecten tussen opleiding, zorg en klinische praktijk.

Recensie

Het boek is mijns inziens een must voor studenten DBT, danstherapeuten, docenten en iedereen die in het werk te maken heeft met danstherapie. Verwijzers kunnen er een schat aan informatie uit halen die hen kan helpen bij het stellen van een indicatie voor DBT. Zoveel bevlogenheid over danstherapie is geweldig om te zien en te lezen. Het mag wat kernachtiger en het is misschien nog wat zoeken naar een gezamenlijke taal maar, dapper, doortastend, inspirerend, ambitieus en rijk.
Tijdschrift Vaktherapie