De Communicatiewijzer

In 4 stappen naar professionele communicatie

€ 35,55 
€ 35,55 

2 werkdagen

Samenvatting

De Communicatiewijzer is bedoeld voor studenten hoger onderwijs en voor volwassenen die de basiscompetenties willen verwerven voor professionele communicatie.  Het gaat om essentiële vaardigheden voor mondelinge en schriftelijke formele communicatie.

De auteurs vertrekken van inzichten in de tekstwetenschap en benaderen een communicatieopdracht via een gefaseerde aanpak: plannen, ontwerpen, uitwerken en reviseren.  Die vier stappen maken de veelheid van aandachtspunten overzichtelijk en bevattelijk en leiden tot heldere communicatie.

Het boek biedt naast het theoretische kader voorbeelden en verwijst voor opdrachten en extra kennisclips naar het online leerplatform, Sofia. De opdrachten gaan van verkennende opdrachten die de

elaspecten trainen over geïntegreerde opdrachten waarin meer aspecten aan bod komen, tot complexere cases in een authentieke context. Veel opdrachten lenen zich tot zelfstudie met autocorrectie en/of feedback.

Sofia biedt twee parallelle reeksen opdrachten. De tweede reeks biedt meer oplossingsmodellen en -voorzetten en is dus geschikt voor extra oefenen, remediëren of zelfstudie.

In de opdrachten is er aandacht voor schriftelijke en mondelinge vaardigheden en voor de toepassing van AI. Bovendien bevat Sofia genoeg oefenmateriaal om zelfstandig woordenschat en spelling bij te spijkeren als dat nodig is.

Docenten kunnen het boek gebruiken als gewoon handboek of als instrument voor begeleide zelfstudie.  Het boek is geschikt voor afstandsleren.

De Communicatiewijzer is een grondige herwerking van De Complete Communicatiewijzer.  De systematische opbouw van de communicatieprocedure en de structuur blijven herkenbaar.  De voorbeelden, de opdrachten en controlelijsten op het einde van elk hoofdstuk zijn herwerkt. Ze bieden een blijvende houvast voor de uitwerking van professionele, doelgerichte communicatie nu en in de toekomst.

Recensies

Een gids voor het leren van essentiële vaardigheden voor formele mondelinge en schriftelijke communicatie. De auteurs gebruiken inzichten uit de tekstwetenschap en benaderen communicatieopdrachten via een gefaseerde aanpak: plannen, ontwerpen, uitwerken en reviseren. Helder en informatief geschreven. Voor studenten in het hoger onderwijs en volwassenen die professionele communicatievaardigheden willen verwerven. Met illustraties.

NBD Biblion