Cognitieve gedragstherapie

verandering op maat

€ 39,05 
€ 39,05 

2 werkdagen

Samenvatting

Bij psychische problemen is cognitieve gedragstherapie een van de meest populaire behandelvormen. Belangrijke redenen hiervoor zijn een duidelijke veranderingsgerichte focus met een nauwe aansluiting tussen de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Cognitieve gedragstherapie is onderhevig aan heel wat recente evoluties binnen het denken omtrent psychopathologie en psychotherapie. Een praktijkgericht handboek met een duidelijke visie op de manier waarop cognitieve gedragstherapie vandaag wordt toegepast, is daardoor onontbeerlijk.

In dit boek bespreken we hoe cognitieve gedragstherapie er in de praktijk uitziet.
Gebaseerd op nieuwe inzichten binnen praktijkwerk en onderzoek, bespreken we hoe je aan de slag kan gaan met cognitieve gedragstherapie op een dynamische en persoonsgerichte manier. Binnen die werkwijze staat het proces van individuele casusconceptualisatie centraal, waardoor maatwerk mogelijk is. Door het inzicht dat je vanuit die casusconceptualisatie verkrijgt, ontstaat er namelijk een duidelijk zicht voor behandelaar en cliënt op veranderingsmogelijkheden. Dat proces illustreren we in het boek aan de hand van casusmateriaal. Dit boek is geschreven om bruikbaar te zijn binnen masteropleidingen in de klinische psychologie en specialisatieopleidingen in psychotherapie. Het is ook waardevol voor de praktiserende klinisch psycholoog die op de hoogte wil blijven van hedendaagse cognitieve gedragstherapie.