Coaching in de studententijd

over o.a.persoonlijke groei, seksualiteit, religie, relaties, burn-out, begaafdheid

€ 31,35 
€ 31,35 

2 werkdagen

Samenvatting

Idealiter zijn studenten als ze de universiteit verlaten al voor een deel hun toekomstige zelf op het spoor gekomen. Dit boek biedt daarbij een helpende hand. De relatie met ouders, relaties en seksualiteit, burn-out, pesten, rouw, hoogbegaafdheid, depressie en verslaving; allemaal onderwerpen waar studenten in meerdere of mindere mate mee te maken krijgen. Dit boek behandelt de steeds vaker voorkomende vragen naar zingeving, ook voor niet-westerse studenten.
Ook wijdt de auteur een hoofdstuk aan het oplossen van leerproblemen met een psychologische achtergrond.

Studieadviseurs, decanen, docenten, studentenpsychologen en coaches vinden in dit boek aanwijzingen en tips hoe met hulpvragen van studenten om te gaan, geïllustreerd met voorbeelden en korte gespreksfragmenten. De nadruk ligt op korte behandelmethodes met behoud van de diepte die een intelligente student vraagt. Coaching in de studententijd ondersteunt interacties met de student en helpt bij het vormen van een toegankelijke benadering naar studenten toe. Voor studenten zelf geeft dit boek inzicht in hun eigen leven en de moeilijkheden die zij kunnen tegenkomen. Het lezen van Coaching in de studententijd informeert, nodigt uit tot gesprek en kan voor studenten de drempel verlagen om moeilijke of beladen onderwerpen te bespreken.
Louis Sommeling studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte daar 25 jaar als studentenpsycholoog. Ook was 16 jaar werkzaam bij de Rutgersstichting (bureau voor relaties en seksualiteit).

LOUIS SOMMELING studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte daar 25 jaar als studentenpsycholoog. Ook was hij 16 jaar werkzaam bij de Rutgersstichting (bureau voor relaties en seksualiteit).