Bouwakoestiek

€ 58,95 
€ 58,95 

2 werkdagen

Samenvatting

Onder impuls van de aanhoudende, wereldwijde toename van het verkeer en de verstedelijkingsgraad treedt de lawaaiproblematiek in en rond gebouwen steeds meer op de voorgrond. In deze context zijn de isolatie van het lucht-, contact- en gevelgeluid, naast de geluidabsorptie, belangrijke prestatiekenmerken van gebouwen. Dit boek stelt de lezer in staat om die kenmerken te begrijpen, te beoordelen, te voorspellen en te verbeteren. Bouwakoestiek is bedoeld voor studenten, ingenieurs, architecten, consultants, onderzoekers en fabrikanten die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van gebouwen. Eerst komen de bouwakoestische basisgrootheden, basisformules en prestatie-eisen aan bod.
Vervolgens worden theoretische modellen opgesteld voor de geluidabsorptie in ruimtes en de geluidisolatie tussen ruimtes en van gevels. Die modellen worden dan toegepast voor de analyse van veelvoorkomende bouwdelen en bouwsystemen, en de afleiding van bouwakoestische ontwerpregels. Tot slot wordt aandacht besteed aan nevenwegtransmissie, die samen met de directe geluidtransmissie bepalend is voor de geluidisolatie van een bouwsysteem. In dit boek zijn ook heel wat oefeningen opgenomen zodat de lezer actief aan de slag kan gaan met het aangeboden materiaal.