Betekenisvol hulpverlenen

€ 33,95 
€ 33,95 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

Als hulpverlener wil je ten alle tijden je cliënt helpen, maar hoe stap je de belevingswereld van je cliënt binnen? Waar heeft je cliënt behoefte aan? Hoe kun je je cliënt optimaal begeleiden? Wat gebeurt er in het hulpverleningsproces als vraag en aanbod samenkomen? Hoe denk je out of the box om achter de behoefte van een cliënt te komen? En hoe doorbreek je je eigen (culturele) referentiekader?

Dit boek richt zich op professionalisering in vraaggestuurd werken vanuit de gedachtegang van de cliënt zélf.

‘Betekenisvol hulpverlenen’ biedt zowel een verfrissende aanpak vanuit een cliëntgerichte benadering als een verrassende filosofische kijk op hulpverlenen.

Dit doe-boek nodigt uit om de behoeften van je cliënt écht te begrijpen. Je werkt aan praktische competentieversterking en (zelf)reflectie, belangrijke elementen van Human Intelligence (HI) in het licht van de snelle opkomst van Artificial Intelligence (AI).

Het doel van dit boek is professionalisering door (zelf)reflectie voor een effectievere en empathische praktijk.

OVER DE AUTEUR

Kim Lemmen is cultureel antropoloog en onderwijskundige, met een specialisatie in identiteitsvorming, HI en 21-eeuwse vaardigheden. Ze doceert in sociaal werk, toegepaste psychologie en filosofie. Ze heeft ruim tien jaar ervaring in consultancy en ontwikkeling van lesmateriaal voor het sociale domein. Als doctoraatsstudent aan de Universiteit van A Coruña onderzoekt ze culturele responsiviteit rondom AI in het onderwijs.