Anesthesie en de normale zwangerschap

€ 49,30 
€ 49,30 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

De huiver voor te veel anesthesiologische betrokkenheid bij de zwangerschap weerhoudt professionals er vaak van zich te verdiepen in de rol en de (on)mogelijkheden van anesthesiologie tijdens de normale zwangerschap. De invloed van anesthesiologie op het verloop van een zwangerschap is nochtans niet te verwaarlozen.

Anesthesiologie heeft een belangrijke ondersteunende functie wanneer er een pijnstillingsverzoek voorligt: in België is dat gemeengoed, in Nederland steeds vaker voorkomend. Daarnaast is een anesthesiologische tussenkomst soms (acuut) vereist om een goede afloop voor moeder en kind mogelijk te maken, als het fysiologische proces verstoord raakt en er complicaties optreden.
Een goede samenwerking en wederzijds begrip tussen alle betrokken zorgprofessionals zijn dan ook noodzakelijk en dragen bij aan een betere zorg.

Anesthesie en de normale zwangerschap is het eerste Nederlandstalige boek dat specifiek gericht is op anesthesiologie en zwangerschap. Als actueel en praktisch naslagwerk geeft het een inzicht in alle facetten die meespelen tijdens het anesthesiologische handelen in de verloskunde.

Dit boek is bijzonder geschikt voor zorgprofessionals in opleiding en in de beroepspraktijk: gynaecologen, verloskundigen en vroedvrouwen, anesthesiologen en anesthesiemedewerkers, huisartsen en kinderartsen, verpleegkundigen in verloskamers en op de afdeling, in intensive care en recovery, en thuiszorgverpleegkundigen. Door deze kennis met alle betrokken partijen te delen, wil dit boek bijdragen aan een betere zorg voor de zwangere.

XANDRA SCHYNS-VAN DEN BERG is als anesthesioloog werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Ze organiseert samen met Marc Van de Velde de jaarlijkse Refresher Course Obstetrische Anesthesie en neemt deel aan activiteiten van het College Perinatale Zorg. 

MARC VAN DE VELDE is hoogleraar en diensthoofd Anesthesiologie & Algologie aan de KU Leuven. Hij combineert onderwijs met onderzoek en klinische zorg in de obstetrische anesthesie. Hij gaf honderden internationale lezingen, schreef (mee aan) meer dan 100 artikels en boekhoofdstukken en is editor van twee Engelstalige boeken over obstetrische anesthesie. 


Recensies

Duidelijk geschreven, goede inhoud en gericht op de praktijksituatie.
F. van Loon, docent Fontys Hogeschool