Als risico's viraal gaan

Welke wereld na corona?

€ 21,10 
€ 21,10 

2 werkdagen

Samenvatting

Welke wereld willen we na corona? Hoe gaan we van noodtoestand naar normaliteit? Wat wordt de nieuwe normaliteit? Welke lessen trekken we, nu we nog geruime tijd met het coronarisico moeten leven? De coronacrisis zette onze samenleving en onze vanzelfsprekendheden on hold. Scholen en universiteiten, cafés en restaurants, winkels en cultuurhuizen, bedrijven en sportstadia sloten. Thuiswerk werd voor velen het nieuwe normaal. Sociaal contact ging nog meer digitaal. We botsten op de grenzen van gezondheidszorg en ouderenzorg. Deze coronacrisis verandert onze samenleving, meer dan we al beseffen. Pas nu beginnen we de impact te zien: sociaal, economisch, technologisch, politiek, menselijk. Corona confronteert ons met de paradox van onze risicomaatschappij.
Nog nooit was Europa zo rijk en technologisch zo ontwikkeld, maar nog nooit zo kwetsbaar. De coronakeuzes van vandaag bepalen onze samenleving morgen. Als risico’s viraal gaan analyseert hoe we risico’s produceren en normaliseren, van corona tot klimaat. Het verkent hoe de wereld er kan uitzien na corona, en waarom ze er anders moet uitzien. Want hoe we met risico’s omgaan, is een van de sleutelvragen van de 21ste eeuw. Dirk Geldof is deeltijds hoogleraar aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en senior onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). Hij is lector aan de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee) en Sociaal Werk (Karel de Grote Hogeschool). Hij publiceerde eerder Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert en Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij.

Podcast 

Beluister de podcast met Dirk Geldof over 'Als risico's viraal gaan. Welke wereld na corona?'. In de Acco Reuzen van kennis podcast gaan we in gesprek met onze auteurs over hun uitgaven binnen de thema's onderwijs & pedagogiek, psychologie, (para)medisch, sociologie en management & economie.    

Recensies

De auteur levert in dit boek een zinvolle bijdrage om bij de gevolgen en de betekenis van het coronavirus stil te staan. Het is een verdiepende beschouwing met heldere, afgewogen inzichten die de lezer helpt om vanuit een rationele distantie naar de hedendaagse werkelijkheid te kijken.'
Evert van der Veen, De Leesclub van Alles 

De snelle keuzes van vandaag bepalen de toekomst van morgen. Dat vraagt om snelle intellectuele reflectie op wat ons te doen staat. Dirk Geldof levert deze vanuit het perspectief van de risicomaatschappij. Hij waarschuwt voor verscherping van de ongelijkheid en pleit voor koppeling van de wederopbouw aan de klimaatcrisis. We staan voor een periode van zowel het toestaan als het serieus nemen van risico's. We herontdekken zo de maakbaarheid van de samenleving - we zullen wel moeten.
Hans Boutellier (bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke Veerkracht, Vrije Universiteit Amsterdam & wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut)

De coronacrisis is een kantelmoment in de geschiedenis. Met een wereldwijde dreun heeft de geglobaliseerde en ecologisch onhoudbare samenleving zich getransformeerd in een nieuwe wereld: de risicomaatschappij. De schade is enorm. En zoals in alle oorlogen, worden vooral de armen het zwaarst getroffen. Tegelijk is de maakbare samenleving weer omnipresent. Anders omgaan met globalisering en met klimaat opent nieuwe perspectieven. Dirk Geldof schreef een knap, visionair en hoopvol essay. Het geeft uitzicht op een samenleving waarin solidariteit en nabijheid een tegengewicht vormen voor de restanten van wat ooit het tijdvak van de ongebreidelde groei is geweest. Te lezen!
Herman Van Goethem (Rector Universiteit Antwerpen)

Iedereen die deze crisis meemaakt, snakt naar een nuchtere blik van buitenaf, die houvast en perspectief kan bieden. Slechts weinigen kunnen dat zoals Dirk Geldof dat kan. Gewapend met het doorzicht van de socioloog, laat hij zien dat de onzekerheid die ieder van ons nu voelt, geen persoonlijke tekortkoming is, maar een wezenskenmerk van deze tijd.
Tom Naegels (schrijver en columnist) 

Opiniestukken & publicaties