Algemene biochemie

Functionele bouwstenen van het leven

€ 42,85 
€ 42,85 

2 werkdagen

Samenvatting

Het fenomeen ‘leven’ is onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van een aantal bijzondere chemische stoffen: de biomoleculen. Zonder de wisselwerking tussen deze biomoleculen, het hoofdthema van de biochemie, is er geen leven. De wisselwerking is het gevolg van hun structuur, die hun functie dicteert. Het begrijpen van structuur-functierelaties van biomoleculen, en van eiwitten in het bijzonder, is dan ook essentieel om inzicht te krijgen in de complexiteit van verschillende levensnoodzakelijke processen in organismen. Verstoring van biochemische processen leidt tot ziekte.
Om via wetenschappelijk onderzoek het ontstaan van ziektes te kunnen ontrafelen en om de werking van de klassieke geneesmiddelen te begrijpen, zijn inzichten in de biochemie van groot belang. Het boek Algemene Biochemie. Functionele bouwstenen van het leven start met een algemene situering en gaat verder met een uitgebreide bespreking van de verschillende bouwstenen van cellen (suikers, nucleotiden, lipiden en eiwitten). De structuurniveaus van eiwitten worden in extenso behandeld en gradueel gekoppeld aan hun functie (en aan de regulatie ervan). Dat culmineert in een hoofdstuk waarin biochemische concepten en mechanismen gekaderd worden in de context van biologische processen of toepassingen: de bloedstolling, de werking van een antibioticum, actinegestuurde celmigratie en vertering. Er wordt aandacht besteed aan ziektebeelden en andere medisch relevante onderwerpen. Dit boek bespreekt de basisaspecten van de biochemie. Daarom is het geschikt als handboek voor studenten uit richtingen die algemene biochemie als verplicht onderdeel in hun curriculum hebben (geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen, biochemie en biotechnologie, biologie, scheikunde), maar het kan ook worden gebruikt als naslagwerk voor studenten uit de toegepaste biologische wetenschappen, de opleiding tot dierenarts en relevante richtingen uit de hogescholen.