Digitale module: Keel-, neus- en oorheelkunde voor de basisarts

€ 49,00 
€ 49,00 

Nieuw Product disabled

Samenvatting

TE BESTELLEN VIA ONZE BELGISCHE WEBSITE 

Deze digitale uitgave bevat alles wat een basisarts moet weten over keel-,  neus- en oorheelkunde. De 16 interactieve modules bevatten duidelijke leerdoelen, video’s, geluidsfragmenten,  bronnenlijsten, extra illustraties en casus-gestuurde oefeningen  in een complete interactieve leeromgeving. Hiermee kan je op je  eigen tempo oefenen en word je optimaal ondersteund bij de omzetting van theorie in praktijk.  

Het digitale zakboek biedt aanvullend een compact en systematisch overzicht van de diagnostiek en behandeling van de belangrijkste aandoeningen van neus, keel, oor, hals en hoofd. De duidelijk gestructureerde tekst is verrijkt met heldere foto’s en tekeningen.  

Hoewel deze uitgave bestemd is voor artsen, biedt ze waarde voor alle paramedische beroepsgroepen, zowel tijdens de studies als op de werkvloer. 

TE BESTELLEN VIA ONZE BELGISCHE WEBSITE