In het voorjaar van 1439 verschijnt het nieuwe boek Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen van auteur Naïma Lafrarchi. Het nieuwe islamitische kalenderjaar 1439 is net begonnen. De islamitische kalender startte bij de migratie – hidjra – van de moslims van de stad Mekka naar de stad Medina, ca. 622 na Chr.. In die periode vormde zich de eerste moslimgemeenschap, waarbij etnische en familiale afkomst, status, leeftijd, rijkdom, geslacht, beperking enz. geen rol speelden. Het geloof was het enige kenmerk dat hen verbond.

Inspiratieve opdracht

Vraag aan de moslimleerlingen om hun (groot-)ouders te interviewen over hun ‘migratie/hidjra’-verhaal.
Zowel leerlingen met een ‘oude’ als de nieuwe (bv. vluchtelingen) migratieachtergrond kunnen hun verhaal vertellen aan hun medeleerlingen in de klas of op school. De niet-moslimleerlingen kunnen vertellen over een verhuis of grootouders die zijn moeten vluchten tijdens de wereldoorlog.

De leerlingen kunnen werken met zowel visuele, auditieve als zelfgemaakte dragers van hun verhaal. Tijdens de nabespreking kunnen de leerlingen aan de hand van een video/geluidsopname, collage, klei, schilderij, tekening, foto’s of andere voorwerpen hun verhaal delen met de medeleerlingen.

Inspiratieve doelstellingen

De leerkracht geeft ruimte en tijd aan de leerling om zijn/haar verhaal te delen.
De leerlingen kunnen hun verhaal situeren in een maatschappelijke context.
De leerkracht en de leerlingen (h)erkennen elkaars levensverhalen en krijgen zo inzicht in het leven van de medeleerlingen.
Het migratieverhaal en -verleden van alle leerlingen wordt op een positieve manier benaderd.
De leerlingen leren over elkaars leefwereld, afkomst, migratieredenen, bezorgdheden en het avontuur van de (groot)ouders.
De leerlingen kunnen naar elkaars verhalen luisteren op een betrokken wijze en begrip opbrengen voor elkaar.
De opdracht draagt bij tot een positieve identiteitsontwikkeling van alle jongeren.
De leerlingen kunnen gemeenschappelijke levensdoelen en initiatieven formuleren voor een hechtere samenleving.

Het boek Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen van auteur Naïma Lafrarchi geeft leerkrachten een houvast bij vragen van kinderen over de religie van hun moslimklasgenootjes.

Het biedt een psychologisch-pedagogisch handvaten en herkenbare casussen.