Cover eetproblemen bij kinderen en adolescenten

Eetproblemen bij kinderen en adolescenten

Er zijn verschillende momenten waarop eetproblemen kunnen opduiken in de ontwikkeling van kleuter tot adolescent. Deze problemen kunnen zowel medische als psychosociale gevolgen met zich meebrengen. Nog steeds spelen meerdere misvattingen en onduidelijkheden onder betrokken gezinnen en hulpverleners met betrekking tot eetproblemen. Het nieuwe boek van Lien Goossens en Ellen Moens brengt duidelijkheid over Eetproblemen bij kinderen en adolescenten  en combineert recente wetenschappelijke bevindingen met praktijkgerichte handvatten.
Dit boek kwam tot stand i.s.m. het kenniscentrum Eetexpert,

Misvatting #1: ‘Eens een moeilijke eter, altijd een moeilijke eter’
Angst om onbekend voedsel te proeven maakt deel uit van de normale eetontwikkeling en is bij vele kleuters van voorbijgaande aard. Sommigen blijven echter hardnekkig voedsel weigeren. Het verhogen van de bereidheid tot proeven en het kind laten kennismaken met een grote variatie aan voedingsmiddelen kan deze angst helpen overwinnen.

Misvatting #2:‘Enkel kinderen met overgewicht zijn bezig met lijnen’
Ook kinderen met een gezond gewicht kunnen ontevreden zijn over hun lichaam of gewicht. Sommigen ondernemen pogingen om hieraan iets te veranderen. Wanneer deze gedachten en gedragingen hun dagdagelijkse bezigheden overheersen, neemt het risico op een eetstoornis toe.

Misvatting #3:‘De media zijn de oorzaak van eetstoornissen bij jongeren’
Eetproblemen worden veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychologische en omgevingsfactoren. Het schoonheidsideaal dat via verschillende media gepromoot wordt kan een invloed uitoefenen op hoe jongeren denken over zichzelf en hun uiterlijk. Sommigen zijn echter kwetsbaarder voor deze nefaste omgevingsinvloeden, terwijl anderen hier beter tegen bestand zijn.

Eetproblemen bij kinderen en adolescenten
Met het boek Eetproblemen bij kinderen en adolescenten schreven Lien Goossens en Ellen Moens een actueel boek over een ingrijpend probleem dat speelt bij kinderen en adolescenten. Dit boek schetst verschillende eetproblemen in de huidige maatschappelijke context en gaat in op signalen en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Het biedt een leidraad voor wie in zijn of haar praktijk of gezin in contact komt met kinderen die het moeilijk hebben op het vlak van eten, gewicht en lichaam.

eetproblemen lijnen eten voeding ouders opvoeding eten bij kinderen eten bij adolescenten gezin gewicht