Heel wat mensen hebben autisme, een stoornis in de hersenen die voorkomt op alle leeftijden en niveaus van intelligentie. In Autisme centraal, methodiek voor ouders en begeleiders helpt auteur Kobe Vanroy je aan de hand van zes thema’s, visueel voorgesteld door een controlepaneel, controle te nemen over je doen en laten als begeleider of ouder van een uniek iemand met autisme:

AUTISTISCH DENKEN
BASISRUST
CONCRETE COMMUNICATIE
DUBBELSPOOR
EIGENHEID
FUNCTIONALITEIT

De AutismeCentraalMethodiek kan je dus helpen om je aanpak van en visie op iemand met autisme te monitoren. In deze reeks blogs gaan we op elk thema iets dieper in.

De focus van deze blog is eigenheid: vertrek vanuit mensen, niet vanuit een diagnose.

Iedereen heeft zijn eigen sterktes en beperkingen, dingen die we leuk vinden of eerder afwijzen. Voor mensen met autisme is dat niet anders. Ze zijn meer dan hun diagnose. Dat betekent dan  ook dat mensen met autisme begeleiden steeds maatwerk inhoudt: rekening houden met de persoon die voor je staat, niet enkel met zijn autisme.
Om mensen op een autismevriendelijke manier te ondersteunen, moeten we niet enkel autisme begrijpen, maar in de eerste plaats de mens ontmoeten. Waar is iemand goed in? Bij welke       dingen kan hij nog wat hulp gebruiken? Hoe ziet die hulp er het beste uit voor die persoon? Wat geeft hem een goed gevoel? Welke prikkels worden als storend ervaren? Hoe kunnen we        activiteiten afstemmen op zijn unieke persoonlijkheid?

Bij de zoektocht naar antwoorden kunnen testen en verslagen hulp bieden. Maar veel meer inspiratie ligt in de eigen ervaring: een goed gesprek met de persoon met autisme en/of zijn omgeving, observaties in de praktijk, (samen) dingen uitproberen, …

Begeleiders vinden aansluiting met de eigenheid van mensen met autisme wanneer ze rekening houden met de leeftijd, het sociale subtype, de intelligentie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gender, het begripsniveau, de interesses en talenten, eventuele comorbiditeit, het sensorische profiel, de persoonlijkheid, de voorgeschiedenis, de waarden en normen van de persoon met autisme, enzovoort.

Mensen met autisme zijn uniek. De concrete gevolgen van het autistisch denken verschillen per individu, waardoor autismevriendelijke begeleiding altijd maatwerk is. Stem je begeleiding dus altijd af op de persoonlijke noden en mogelijkheden van de persoon met autisme.

Wil je nog meer te weten komen over autisme en hoe je je begeleiding kan aanpassen aan de persoon die voor je staat? In de volgende en meteen ook laatste blog in deze reeks gaan we in op functionaliteit: hoe help je mensen met autisme op een motiverende manier om sterk in het leven te staan?

 

Over het boek

De AutismeCentraalMethodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen – die je gemakkelijk kan onthouden als je de eerste zes letters van het alfabet kent – helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren. Dit boek is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is wel een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen, telkens met oog en respect voor autistisch denken.

Bekijk het boek

Autisme Centraal Autisme