Onzichtbaar verdriet

Praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties

€ 30,85 
Extra's bij deze publicatie Downloads ›
€ 30,85 

2 werkdagen

Samenvatting

Onzichtbaar verdriet - Praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties Dit boek is voor iedereen die meer wil weten over de vele mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan bij een (naderend) en vaak onzichtbaar verlies. Het gaat in op hoe je verlies en rouw vorm kan geven in het dagelijkse leven. De verlieservaringen die opgenomen zijn in dit boek richten zich op ‘verlies bij leven’ ofwel ‘levend verlies’. Met de creatieve opdrachten worden gedachten, belevingen en gevoelens bespreekbaar gemaakt. De opdrachten zijn geschikt om individueel of samen met anderen te maken. Het boek is uitgewerkt aan de hand van 5 vormen van ‘verlies bij leven’: 1. echtscheiding 2. uithuisplaatsing 3. adoptie 4. opgroeien in een onveilige (thuis)situatie 5.
ziekenhuisopname Het boek kan onderdeel zijn van een themakoffer en kan meegegeven worden aan ouder(s) of begeleider(s). Het kan worden ingezet om op school verlies en rouw bespreekbaar te maken maar kan ook creatieve handvatten bieden voor (jong)volwassenen, ouders, begeleiders, verzorgers, leerkrachten, hulpverleners, of grootouders. Larissa van der Molen is maatschappelijk werker en creatief therapeut. Vanuit haar praktijk De Troostboom begeleidt zij sinds 2006 kinderen, jongeren volwassenen en gezinnen bij verlies en rouw. Ook geeft zij trainingen die gericht zijn op de creatieve invalshoek van rouwen. Eerder schreef zij onder andere Gekleurde Tranen en maakte ze het kwartetspel “Niet hier, wel dichtbij” (Winnaar International Funeral Award en de Yarden Prijs) en het memospel “Vergeet-me-niet-verdrietjes”.

LARISSA VAN DER MOLEN is maatschappelijk werker en creatief therapeut. Vanuit haar praktijk De Troostboom begeleidt zij sinds 2006 kinderen, jongeren volwassenen en gezinnen bij verlies en rouw. Ook geeft zij trainingen die gericht zijn op de creatieve invalshoek van rouwen. Eerder schreef zij onder andere Gekleurde Tranen en maakte ze het kwartetspel “Niet hier, wel dichtbij” (Winnaar International Funeral Award en de Yarden Prijs) en het memospel “Vergeet-me-niet-verdrietjes”.


Recensies

“Een mooi boek dat terecht prijzen heeft gewonnen. Bij iedere opdracht zijn er variaties. Deze kunnen een differentiatie in niveau of een ander gebruik van materiaal zijn. Door de grote hoeveelheid aan werkwijzen, variaties en tips kun je altijd iets vinden dat bruikbaar is in de situatie waarin het kind zich bevindt. Eigenlijk een must voor iedereen die op de een of andere manier met kinderen in verliessituaties werkt. Zonder zweverigheid kun je met de kinderen aan de slag en hen helpen om te gaan met verlies bij leven.”

Bertus Meijer, Onderwijsenzo

“In dit nieuwe boek richt de auteur zich op een breder scala aan verlieservaringen, ‘verlies bij leven’ genoemd. Doel is de lezer aan te moedigen op creatieve wijze aan de slag te gaan bij een naderend en vaak onzichtbaar verlies. Een boek dat door de heldere opbouw en de duidelijk beschreven en uitvoerig geïllustreerde creatieve opdrachten (met kleurenfoto’s) zal kunnen helpen verlies en rouw in het dagelijks leven van kinderen een plaats te geven.”

N. Aders, NBD Biblion

“Wil je meer weten over omgaan met verlies en rouw, of werk je met jongeren die te maken hebben met een verlieservaring (zoals scheiding, uithuisplaatsing), dan is Onzichtbaar verdriet een praktisch boek. Het boek geeft bijzondere opdrachten om te helpen, troosten en de verschillende fasen van verwerking te doorlopen en verder te gaan.”

Vakblad Klik

"Dit boek heeft een heldere opzet waarin diverse rouwmodellen, soorten rouw en rouwsituaties kort worden getypeerd. Creatieve opdrachten stimuleren om ermee aan de slag te gaan. O.a. een wensenboek, papa- of mama-bord, herinneringsaltaar en gevoelsrupsje worden aangeboden. Het boek is bij uitstek geschikt voor mensen die omgaan met kinderen en jongeren maar het kan ook bij volwassenen zijn diensten bewijzen. De visie komt hier goed naar voren: 'Rouw gaat zijn eigen weg. Rouw is niet aan tijd gebonden en is voor iedereen verschillend. Dit boek 'helpt kinderen, jongeren en volwassenen om te vertellen dat je nooit helemaal klaar bent met rouwen. Dat het nooit echt overgaat'' Een waardevol en stimulerend boek!"

Evert Pieter van der Veen

Docentexemplaar

Aan docenten in het hoger onderwijs stellen wij gratis beoordelingsexemplaren beschikbaar. 
Deze kunt je aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Meer informatie en voorwaarden:

Docentexemplaar ›