Deel 2 Onderwijskunde als ontwerpwetenschap

van leren naar instructie

€ 46,35 
€ 46,35 

2 werkdagen

Samenvatting

Onderwijskunde als ontwerpwetenschap is een handboek met een zeer specifieke visie op het vakgebied. Onderwijskunde wordt naar voren geschoven als een ontwerpwetenschap. Dit wordt vooral duidelijk in deel 2 van het handboek. De visies op leren en instructie uit deel 1 worden doorgetrokken naar bepalende beslissingsmomenten bij het ontwerpen van instructie. Welke leerdoelen staan centraal en welk curriculum schuiven we dus naar voren? Hoe gaan we om met de groeiende aandacht voor executieve functies bij lerenden? Met welke individuele verschillen houden we rekening bij het meenemen van diversiteit in onze instructie (armoede, motivatie, leermoeilijkheden, sociaal-economische status ...)? Hoe garanderen we dat we evaluatieaanpakken kiezen die passen bij onze visie op leren en instructie?
Uiteindelijk vertalen we de output uit deel 1 en deel 2 naar een systematische ontwerpaanpak. In het laatste thema integreren we alle thema's door keuzes te expliciteren voor elk aspect dat centraal staat in het onderwijskundig referentiekader. Daarbij vallen we ook terug op gekende ontwerpsystematieken, zoals het IDI- en het ADDIE-model. In deel 2 van Onderwijskunde als ontwerpwetenschap wordt hierdoor het centrale doel van het handboek duidelijk: het meenemen van de lezer bij het actief toepassen van de theoretische en empirische basis op weg naar gefundeerde aanpakken voor leren en instructie.

Docentexemplaar

Aan docenten in het hoger onderwijs stellen wij gratis beoordelingsexemplaren beschikbaar. 
Deze kunt je aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Meer informatie en voorwaarden:

Docentexemplaar ›