Motoriek & Didactiek

Beweging in en om de klas

€ 35,60 
€ 35,60 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

Bewegen is zó belangrijk voor kinderen. Niet alleen voor hun motorische ontwikkeling, lichamelijke activiteiten bevorderen ook hun gezondheid. Bovendien kan bewegen het leren ondersteunen! Redenen genoeg dus om als leerkracht alle kansen te grijpen die zich aandienen om de kinderen aan het bewegen te brengen. En die kansen zijn er in overvloed, zowel in de klas als daarbuiten. Dit boek helpt je om als leerkracht op een eenvoudige manier doelgericht beweging te stimuleren, en dat via kant-en-klare opdrachtenfi ches die de kinderen in de klas, op de speelplaats en thuis in gang moeten zetten, praktische tips en voorbeeldlessen voor gebruik tijdens de lessen LO. Ook krijg je inzicht in de motoriek en de leerlijnen voor beweging.
Het boek is bedoeld voor elke leerkracht in de basisschool die daarbij betrokken is: de klasleerkracht, de zorgleerkracht, de LO-leerkracht enzovoort. Cathy Crabbe startte 20 jaar geleden als docent bewegingsopvoeding in de lerarenopleiding lager onderwijs. Een zoektocht naar wat klasleerkrachten moeten kennen en kunnen om de motoriek bij kinderen te stimuleren, bracht haar naar verschillende navormingen met betrekking tot motorisch remedial teaching. Bewegend leren, creatief bewegen en zorg voor beweging vormden de basis voor dit boek. Dankzij een nauw contact met de praktijk werden verschillende spelen en opdrachten ook echt uitgetest.

Recensies

Voor de ware onderwijsbevlogene: een prachtboek met handreikingen bewegen in het primair onderwijs, motorische ontwikkeling van kinderen, didactische aanpak van bewegingsbehoefte(n), uitdiepen van gymnastische vaardigheden, maar ook met aandacht voor zwemonderwijs. Met digitale verrijkingsmogelijkheden. Complete publicatie voor elke leerkracht primair onderwijs van een goed ingevoerd ervaringsdeskundige! Specialistisch, maar uitermate waarde(n)vol voor schoolbibliotheken primair onderwijs.

NBD Biblion

Dit boek is erg geschikt voor een ieder die meer wil doen met bewegen tijdens de lesuren en daartussen. De praktijkvoorbeelden zijn makkelijk in te zetten in de klas, op het speelplein en in de gymlessen. Er staan ook tips in om schoolbreed met het hele team op dit punt actie te ondernemen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een ieder die geen gymlessen op de pabo heeft gevolgd, zoals zij-instromers of een ieder die deze niet mag geven. Aan het begin van het boek staat een code die je eenmalig kunt gebruiken om digitaal lesmateriaal bij dit boek. Op naar een klas vol geconcentreerde, blije leerlingen!
PrimaOnderwijs, Natasja de Vrind