Leerboek farmacologie voor verpleegkunde

€ 39,05 
€ 39,05 

2 werkdagen

Samenvatting

Elke verpleegkundige komt, in elke setting, veelvuldig in contact met geneesmiddelen. Als verpleegkundige heb je het meeste patiëntencontact en kan je bijwerkingen en interacties van medicatie nauwgezet oberveren. Als verpleegkundigen over de nodige kennis bezitten, kunnen ze proactief reageren en maken ze een cruciaal deel uit van een geoptimaliseerde zorg voor de patiënt. Het Leerboek farmacologie voor verpleegkunde biedt kennis en inzichten die verpleegkundigen nodig hebben om in de diverse settings op een professionele en verantwoorde manier om te gaan met geneesmiddelen. Het leerboek start met algemene informatie over geneesmiddelen en focust vervolgens op de farmacokinetiek en farmacodynamiek. Daarna komen de verschillende geneesmiddelengroepen en de perfusievloeistoffen aan bod.
We bespreken ook de aandachtspunten bij specifieke doelgroepen en gaan in op de farmacologische zorg om veilig te kunnen omgaan met geneesmiddelen. Tot slot spitsen we ons toe op medisch rekenen. Dit leerboek is op maat van studenten Verpleegkunde en vormt een naslagwerk dat bruikbaar is in de verdere beroepsuitoefening. Dankzij het gebruik van casuïstiek uit diverse zorgsettings en tips voor de verpleegkundige praktijk is dit leerboek praktisch inzetbaar. De vele opdrachten en extra informatie op het online leerplatform ondersteunen de lezer bij de verwerking van de verschillende hoofdstukken om professioneel te kunnen handelen in de dagelijkse omgang met geneesmiddelen. Ann Dumon is arts van opleiding en behaalde de master in de Jeugdgezondheidszorg (UGent). Ze is sinds 2014 als lector verbonden aan de opleiding bachelor in de Verpleegkunde van de hogeschool VIVES en doceert er de vakken anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie. Daarnaast werkt ze mee in de apotheek van haar man. Ilse Leman is bachelor in de Verpleegkunde, keuzetraject Ziekenhuisverpleegkunde, en behaalde de banaba Operatiekwartier en Zorgmanagement en de master in de Verpleegkunde en Vroedkunde (UGent). Werkervaring deed ze op in het operatiekwartier en de residentiële ouderenzorg. Ze is sinds 2013 als lector en onderwijstechnoloog verbonden aan de opleiding bachelor in de Verpleegkunde van de hogeschool VIVES.