Kwalitatieve analyse met NVivo

€ 39,00 
€ 39,00 

2 werkdagen

Samenvatting

Dit boek geeft een inleiding tot het softwareprogramma Nvivo, het meest gebruikte programma voor kwalitatieve analyse in het Nederlandstalige gebied. Het is een veelzijdig programma met een uitgebreid gamma aan toegankelijke analyse-instrumenten, flexibel inzetbaar in de diversiteit aan kwalitatieve analysebenaderingen. Kwalitatieve analyse gebeurt vandaag vrijwel standaard met de hulp van een softwareprogramma. Toch bestaan er zeer veel misverstanden over kwalitatieve software. Ze ondersteunen de kwalitatieve onderzoeker, maar nemen nooit zijn of haar hand- en hoofdarbeid over. Een goed inzicht in de mogelijkheden van een kwalitatief softwareprogramma helpt om tijd vrij te maken voor de analyse zelf.
De mogelijkheden van Nvivo worden in dit boek benaderd vanuit een onderzoekersperspectief. Het boek wil namelijk meer zijn dan een knoppencursus. Net daarom is de theorie van de kwalitatieve analyse steeds het vertrekpunt, om nadien te laten zien hoe die theorie in NVivo is uitgewerkt. De auteur gaat in op basisvaardigheden, zoals gegevens beheren, werken met memo's en kwalitatieve data coderen. Daarbij komen zowel tekstuele gegevens (zoals interviews en focusgroepen) als audiovisueel materiaal (geluid, video en beelden) aan bod. Het boek bespreekt ook meer gevorderde analyse-instrumenten, zoals case coderen, queries, matrices en modellen (maps). Kwalitatieve analyse met Nvivo is bedoeld voor alle gebruikers van Nvivo, zowel beginnende onderzoekers als meer gevorderde analisten, die al doende de geheimen van dit softwarepakket verder willen ontdekken