Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg

een kader voor besluitvorming

€ 39,00 
€ 39,00 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

Diagnostische besluitvorming is een complex proces en kan verregaande gevolgen hebben voor kind en opvoeders. Het praktijkmodel handelingsgerichte diagnostiek (HGD) concretiseert het diagnostisch proces daarom in heldere fasen met concrete stappen. Het biedt richtlijnen voor besluitvorming: Wat moeten we weten en waarom moeten we dat weten? Het biedt professionals een kader om systematisch en doelgericht met cliënten en collega's samen te werken, met aandacht voor risico- en beschermende factoren van kind, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. HGD doet recht aan actuele thema's en is afgestemd op beroepsethische richtlijnen. Eenieder zal zijn dagelijks werk erin herkennen en er direct mee aan de slag kunnen.
HGD is tevens te hanteren als kader voor reflectie: Hoe handelingsgericht werk ik al? De auteurs beschrijven de uitgangspunten en fasen van HGD en illustreren deze met voorbeelden uit de jeugdzorg. Ze geven handvatten voor gesprekken en voor verslaglegging. De implementatie komt ook aan bod: Hoe is HGD op maat toe te passen? Ter ondersteuning zijn er formulieren en checklists. Dit boek is geschreven voor gedragswetenschappers en HBO-opgeleide jeugdzorgwerkers. HGD biedt houvast in hun samenwerking: Wie doet wat, waarom, hoe en wanneer? Aangezien professionals in het onderwijs ook handelingsgericht werken, bevordert HGD de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs. Dit boek is ook interessant voor kwaliteitsfunctionarissen, methodiekontwikkelaars, universitair en HBO-docenten en studenten (toegepaste) psychologie en pedagogiek. Over de auteurs: NOËLLE PAMEIJER werkt als GZ-psycholoog bij Samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt te Hilversum. NINA DRAAISMA werkt als gedragswetenschapper in de jeugdzorg bij Altra te Amsterdam.

Recensies

Een boek dat prettig leest, praktijkgericht is en goede voorbeelden bevat. Kortom, zeer bruikbaar.
Marike Deutz, universitair docent


NOËLLE PAMEIJER werkt als GZ-psycholoog bij Samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt te Hilversum.

NINA DRAAISMA werkt als gedragswetenschapper in de jeugdzorg bij Altra te Amsterdam.