Communicatie & media

€ 42,85 
€ 42,85 

2 werkdagen

Samenvatting

Communicatie en media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en ons dagelijks leven. Toch weten we zeer weinig over wat communicatie nu precies is, hoe het functioneert, waar het begint en eindigt. Dit handboek is een toegankelijke introductie in de wetenschappelijke discipline van de communicatiewetenschappen, met aandacht voor historische en hedendaagse ontwikkelingen in de theorievorming en voor tendensen in het onderzoek rond media en communicatie. Vraagstukken over macht, sociale integratie en identiteit in relatie tot media zijn centrale thema's in het boek. Communicatie & Media laat je kennismaken met basisbegrippen, modellen, theorieën en onderzoek in de communicatiewetenschappen.
Het is een nuttig basiswerk voor studenten en professionals in het brede veld van de sociale en de humane wetenschappen, maar ook voor iedereen met interesse in de werking en de rol van media in de 21ste eeuw.

STIJN JOYE is als docent verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Hij doceert er communicatiewetenschap, audiovisuele communicatie en internationale communicatie. Hij doet onderzoek naar internationaal nieuws, met een focus op rampenberichtgeving en de representatie van lijden. Stijn Joye publiceerde nationaal en internationaal, onder meer over alternatieve media en artistieke imitatie in film.

JAN LOISEN is als docent verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en is er verantwoordelijk voor inleidende cursussen in de communicatiewetenschappen. Zijn overige onderwijs- en onderzoeksactiviteiten situeren zich in het domein van het internationaal mediabeleid, meer bepaald de vormgeving van audiovisueel beleid in internationale instellingen en vrijhandelsakkoorden. Jan Loisen publiceert in internationale wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken.