Er wordt vaak gerekend op hulp van externen en verwezen naar besparingen en een falend beleid. Maar hoe je het ook draait of keert, uiteindelijk is het de leerkracht die met de leerlingen in zijn klas moet omgaan.

Daarom hebben we, als lerarenopleiders en auti-mama’s, een positief boek geschreven. Hoewel er al zoveel informatie over autisme bestaat, vroegen vele collega-leerkrachten en toekomstige leerkrachten ons toch nog hoe ze moeten omgaan met leerlingen met autisme. Wij zijn ervan overtuigd dat leerkrachten al hun uiterste best doen. Met ons boek willen we hen stimuleren om nog beter met leerlingen met autisme om te gaan, zonder de andere leerlingen uit het oog te verliezen of tekort te doen. In ons boek vind je tal van praktische tips. We geven ook een aanzet tot concreet materiaal dat onmiddellijk inzetbaar is in de klas, mits de nodige persoonlijke aanpassingen. Tegelijk zetten we in op de leerlingen met autisme, door hen vaardigheden aan te leren waarop ze in hun verdere schoolloopbaan kunnen terugvallen.

We willen leerkrachten uitdagen om te denken in termen van kansen in plaats van problemen. Dat zal zwaar en tijdrovend zijn, en soms zal het ook fout lopen en escaleren. Maar bedenk het volgende: een leerkracht kan aan het einde van de dag de deur van de klas achter zich dichttrekken, maar een leerling kan zijn ‘autismeknopje’ niet uitschakelen. Daarom kan die leerling alle ondersteuning gebruiken om te functioneren op school. En de leerkracht kan hier echt het verschil maken.

Sarah Awouters en Indra Beunckens schreven het boek Autisme in de klas. Zij vertellen samen over hun nieuwe boek in dit interview.