Acco Webinars met Anja Verwoerdt

Webinar 1: “Samenwerken ? Wij willen wel, maar zij ?”

Woensdag 28 oktober 2020 van 14:30 uur tot 15:30 uur 

Professionals in onderwijs en jeugdhulp hebben doorgaans goede intenties om de samenwerking te doen slagen. Maar waarom werken de collega’s uit het andere domein niet mee? Deze eerste webinar van Anja Verwoerdt, gaat in op de (belemmerende) factoren die een rol kunnen spelen in de samenwerking te herkennen en wat je eigen invloed hierop is. Hoe kunnen we tijd voor elkaar maken? Hoe kun we elkaars expertise inzetten? Hoe bereiken we samen betere resultaten? En wat leren we van elkaars werkwijze? 

Schrijf je hier in voor webinar 1

Webinar 2: "Wachten op een ‘klik’?"

Woensdag 11 november 2020 van 14.30 uur tot 15.30 uur

De tweede webinar van Anja Verwoerdt gaat in op succesfactoren van interprofessioneel samenwerken en hoe je deze in de praktijk kunt inzetten. Vanuit theoretische principes en ruime praktijkkennis geeft Anja hiervoor handreikingen. Je leert onder andere wat de werkzame factoren zijn voor een succesvolle samenwerking. Deze zijn geclusterd in werkrelatie en navigatie en worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

 

Schrijf je hier in voor webinar 2

Webinar 3 “Dank voor de fijne samenwerking?”

Woensdag 18 november 2020 van 14.30 uur tot 15.30 uur
De derde webinar van Anja Verwoerdt, gaat in op organisatorische en inhoudelijke suggesties om de resultaten van de samenwerking voor jeugdigen te behouden. Bovendien komt aan bod hoe professionals in onderwijs en jeugdhulp kunnen nagaan wat ze succesvol hebben ingezet in de samenwerking en wat in de toekomst extra aandacht vraagt. Hoe kunnen professionals gericht aandacht besteden aan het behouden van de behaalde resultaten? En hoe biedt het terugblikken op de samenwerking kansen om deze in de toekomst te verbeteren? Deze webinar geeft antwoord op dit soort vragen en heeft dus als doel om te leren hoe bepaalde resultaten langer vast te houden zijn. 

Schrijf je hier in voor webinar 3